Klaar voor de toekomst - duurzame energie

GroenGeijsteren

“ Duurzame energie vraagt om

duurzame oplossingen ”

Wilt u dit uitzicht niet?

Teken onze petitie!


Nieuwe uitzicht in Geijsteren?

Windturbines langs De Zomp in beeld


Actueel

Verkenning is eerder gedaan!

Onderzoek gemeente Venray 2015:

  • Gedaan op verzoek provincie
  • Beoordeling geschiktheid locaties op meerdere criteria; aanvliegroutes en radarverstoring buiten beschouwing gelaten
  • Op basis van kleinere, nu niet meer geleverde, windturbines


Conclusie:

Venray niet geschikt voor realisatie windpark met meerdere turbines


Brief aan provincie

Lees meer....

GroenGeijsteren op social media


Geijsters Nieuws

 14 maart 2021

Burgers van Venray 1-4-2021

Uitslag stelling

"De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark."

 83% voor de stelling en 17% tegen de stelling

HALLO Venray 18-3-2021

HALLO Venray 18-3-2021

Stand 11-4-2021:

500 getekende petities

(digitaal en papier)

Waarom nog steeds onderzoek naar windpark?

Er is volgens de RES behoefte aan grote daken.

Amendement KODE - Windturbines: College stelt tabel buffer tot woning o.b.v. hoogte windturbine op.

Waar is deze tabel? Niet gebruikt voor verkenning!


Monitoring hernieuwbare energie gemeente Venray

Update 4-1-2021

Reeds gerealiseerd: 46,7 % van streefdoel 2030

Inclusief geplande realisatie: 104,6 % van streefdoel 2030 


Groen Geijsteren - Windpark Venray aanpak keuze besluiten gemeente Venray
groen Geijsteren Belangengroep Leefbare Dorpen windmolens nee

Duurzame energie heeft en is de toekomst, daar willen wij ons voor inzetten.

1

1 Verbonden dorp

 

Geijsteren en het landgoed zijn een prachtig natuurgebied. Oplossingen ten aanzien van en de invulling van het genereren en opslaan van groene energie dienen te gebeuren als een win-win situatie voor mens en natuur.

500+

500+ medestanders

 

Ons doel is om zoveel mogelijk medestanders in en buiten ons dorp te vinden om zo aan de gemeente Venray duidelijk te maken dat wij als burgers de beste oplossingen willen en dat zullen helaas niet altijd vanzelfsprekend de goedkoopste oplossingen voor de gemeente Venray zijn.

24

24 Leden

 

Onze werkgroep bestaat ondertussen uit 24 betrokken leden die elk hun kwaliteiten en netwerken inzetten om samen ons doel te bereiken.