Klaar voor de toekomst - duurzaamheid centraal

GroenGeijsteren

Duurzame oplossingen voor

een duurzame toekomst!

GroenGeijsteren is bezig met de volgende stap, het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van duurzaamheid met als droom "Geijsteren, voorbeelddorp op het gebied van duurzaamheid".

De inspiratie die wij krijgen van onze mooie leefomgeving willen we graag omzetten in zichtbare en aansprekende voorbeelden op het gebied van duurzame energie, duurzaam voedsel en duurzaam omgaan met onze omgeving.


Actueel

Woensdag 18 mei 2022 was de lezing "Limburgs water in een veranderend klimaat" door dijkgraaf Patrick van der Broeck. Het was een inspirerende, boeiende en leerzame avond die door 44 mensen is bezocht. De sheets kunt u via deze link bekijken.

GroenGeijsteren

Energie

GroenGeijsteren

Omgeving

Onze site is in herontwikkeling en de pagina's zijn nog in bewerking.